Условия за ползване

Настоящите условия регулират отношенията между ТЪРГОВЕЦА , а именно Земеделски производител Боян Димов, собственик на сайта https://rozi.bg/ и всяко лице КЛИЕНТ, заредило в браузъра си сайта https://rozi.bg/.

Чрез отбелязване в полето на <<Съгласен съм с Условия за ползване>> и натискане на бутон <<Продължи>>, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право да разглежда и получава артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.
 2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят има право на доставка на заявени артикули и на заявения адрес на доставка.
 4. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
 5. Потребителят е длъжен да получи и приеме артикула, поръчан чрез Сайта или чрез индивидуална поръчка.
 6. Потребителят е длъжен да заплати уговорената цена по реда и начина описани в раздел „Начин на плащане“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да ограничи достъпа до услугите си до част от потребителите или до всички, до част от услугите си или до всички услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя технологията, дизайна и функционалността на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да закрие или изтрие профила на произволен Потребител, както и генерираното от Потребителя съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави артикул, след направена заявка от страна на потребителя.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да проверява за техническа изправност всяка поръчка преди да бъде изпратена.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получи цената за изработения или доставен артикул.

Доставката се извършва съгласно раздел „Условия за доставка“ на настоящия сайт.

Заплащането се извършва, посредством наложен платеж и се изплаща на куриера.

РЕКЛАМАЦИИ

Клиентът има право да върне поръчката в следните случай:

 1. Ако доставеният артикул явно не съответства на поръчания от Потребителя и това може да се установи, чрез обикновен преглед на артикула;
 2. Ако при транспортирането артикулът е бил повреден; В този случай се съставя протокол с куриерската фирма доставчик;
 3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на оферираната в Сайта към момента на осъществяване на заявката;
 4. Ако някой от елементите на артикула явно не съответства на заявените (грешка в поръчката).
 5. Рекламации в горните случай се извършват само в момента на доставката.
 6. Извън тези случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчания от него артикул.
 7. При отказ за получаване на артикул се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола се приема, че отказът му за получаване на артикула е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на артикула.

За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

 

Свържете се с нас

телефон

Телефон

адрес

Адрес

5027 с. Шемшево,
Община Велико Търново

Rozi.bg

Украсете дома и градината си с рози от нашия каталог!

Последвайте ни в социалните мрежи: